Seguretat-alimentaria-blog-xai-proximitat

Seguretat alimentària

Seguretat alimentària és la garantia que s’han complert totes les fases. El nostre xai ha passat totes les etapes de seguretat de la cadena alimentària per ser un bon producte agroalimentari.

Seguretat alimentària són un conjunt de requisits que hem de complir els ramaders. S’ha de portar a terme un Pla elaborat per diferents departaments de l’Administració.  Es tracta d’un document que es renova cada 5 anys. Els objectius i el nivells que s’han assolir han d’estar relacionats amb:

  • La sanitat, la nutrició i el benestar dels animals
  • La sanitat vegetal
  • Els productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental.

Cal tenir present les principals finalitats del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021:

  1. Prevenir de les malalties de transmissió alimentària.
  2. Minimitzar l’exposició de les persones als agents capaços de causar malalties per via alimentària.
  3. Mantenir un nivell elevat de confiança en el sistema català de seguretat alimentària tant per part dels consumidors de Catalunya com d’altres països.
  4. Conservar un nivell elevat de protecció dels interessos dels usuaris.
  5. Disposar d’un nivell elevat de lleialtat dels intercanvis comercials alimentaris.

Nosaltres, els ramaders, no som només productors de carn. Som una peça clau i formem part de la salut pública. Som responsables d’oferir al consumidor un producte que compleixi, en base d’un marc legal, una seguretat en la cadena alimentària.

Ens agrada treballar bé i per aquest motiu complim tots els pasos, des de que neix el xai fins que arriba al consumidor. Tenim cura del benestar del ramat sabent el que menja. Portem la traçabilitat i una condionalitat acurada per oferir garantia del producte agroalimentari.

En l’etiquetatge s’incorpora informació fonamental pel destinatari final. Es tracta de donar a conèixer informació per saber l’origen del producte.